Becerilerimiz

Mühendislik Danışmanlık Hizmetleri
  • Şantiyenin inşa edilebilirliğinin incelenmesi – Tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğinin ve tutarlı olup olmadığının kontrolü
  • İnşaat bütçesinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
Finansal Müzakerelere Destek Sağlanması Hizmeti
  • Müşterinin tercih ettiği finans kuruluşu ile yapılan müzakerelere destek sağlanması
  • Finansman sürecinde teknik sorulara yanıt sağlanması
Tedarik Yönetimi Hizmetleri
  • Sahaya uygun türbin (WTG) ve O&M kontratının seçilmesi konusunda ihale yönetimi
  • Sahaya uygun BOP / BOS seçilmesi konusunda ihale yönetimi
İnşaat Yönetim Hizmetleri
  • Şantiye İşleri Yönetimi
  • Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) danışmanlığı
Denetimin Uygulanması
  • Performans testi danışmanlığı
  • Uygulama raporları danışmanlığı

Tam Değer Zincirinin Kapsanması

EPCM:  Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Yönetimi